RESURSE UMANE
SALARIZARE / REVISAL

 • Intocmirea contractelor individuale de munca
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor
 • Intocmirea adeverintelor de salariu
 • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului
 • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal
 • Consultanta privind salarizarea
 • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca
 • Intocmirea statelor de plata
 • Intocmirea dosarelor de pensionare
 • Depunerea declaratiilor rectificative
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor
 • Calculul si evidenta concediilor de maternitate
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Intocmirea fisierelor pentru banci - plata pe card
 • Plata salariilor pe card
 • Calculul impozitelor pe salarii
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat